Textul de lege ce sanctiona violul, in perioada domnitorului Nicolae Mavrocordat:

“Cel ce va fi prins cu stromeleagul invartosat primprejurul partilor fatatoare ale muierii i se va taia scarbavnicul madular, intru vesnica lui nefolosinta!”