Termeni şi condiţii

Consideraţii generale

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare a site-ul www.bancosul.ro, denumit în continuare bancosul.ro.

Prin termenul utilizator se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Accesul şi utilizarea bancosul.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile stabilite mai jos. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea bancosul.ro este obţinerea de informaţii. Orice utilizare în alte scopuri nu este permisă.

Drepturi de autor, marcă şi proprietate intelectuală

bancosul.ro oferă acces liber la site-ul www.bancosul.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea materialelor puse la dispoziţie de bancosul.ro prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

  • Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site.
  • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop.
  • Încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua bancosul.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.

Disponibilitatea serviciului

bancosul.ro işi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

bancosul.ro nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

bancosul.ro poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de utilizare a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost publicate pe site.

Limitarea răspunderii

Acest site este un pamflet şi trebuie tratat ca atare. Acest site nu urmăreşte discreditarea sau denigrarea persoanelor prezente în materialele acestuia. Orice material prezentat în cadrul site-ului este strict pentru amuzament pentru iar orice asemănare cu persoane sau fapte reale este pur întâmplătoare.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziţie pe site, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii folosind formularul din pagina de contact.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. bancosul.ro îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

bancosul.ro nu poate fi făcut răspunzător pentru modul în care un utilizator al site-ului utilizează în orice fel informaţiile prezentate în acest site. bancosul.ro nu işi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de bancosul.ro.

Confidenţialitate şi informaţii personale

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului bancosul.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii 677/2001.

bancosul.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

bancosul.ro nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile bancosul.ro.

Pe site-ul bancosul.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul bancosul.ro şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.